Välj rätt utrustning för att elda pellets

Fördelarna med pellets
Funderar du på vilken typ av uppvärmning du ska välja när du bygger nytt? Eller ser du över uppvärmningen i ett befintligt hus, kanske med syfte att spara pengar? I båda fallen är pellets ofta ett bra alternativ.
Pellets är en bra affär, ur flera olika perspektiv. För det första gör man en ekonomisk vinst. Den som väljer detta alternativ till ett nytt hus är berättigad till lägre skatt. Om man har en oljepanna, och byter till en pelletsbrännare, har investeringen betalat sig efter två och ett halvt år. Den som idag värmer upp sitt hus med direktverkande el kan spara upp till 70 % av sina energikostnader.
Att byta från ett ineffektivt system för uppvärmning, som el, eller från ett fossilt bränsle som olja, till ett biobränsle som pellets har också flera miljömässiga fördelar. Råvaran består av såg-, kutter och hyvelspån från sågverk och andra träindustrier i Sverige, Finland och Kanada. Råvaran torkas och pressas till pellets. När pelletsen förbränns släpper de ut lika mycket koldioxid som träden som blivit pellets tog upp när de växte. Därmed är pellets en klimatneutral energikälla.

Olika typer av eldstäder
Om man vill värma upp hela huset, och det varmvatten som man använder, går det att elda med pellets i en panna som är ansluten till ett vattenburet värmesystem. Det finns speciella pannor anpassade specifikt för pellets, men man kan också montera en pelletsbrännare på en befintlig panna avsedd för olja eller ved.
För den som eldar med pellets i panna krävs ett lager som rymmer tillräcklig mängd pellets. Enligt rekommendationer från energimyndigheten bör lagret rymma minst sex kubikmeter, men har man ett stort hus kan det behövas betydligt mer utrymme. Ett alternativ kan då vara att bygga en extern silo för förvaring av pellets.
Ett annat alternativ är pelletskaminen. Den passar bra för den som inte har lika stora behov av uppvärmning, exempelvis som ett komplement till direktverkande el. En pelletskamin liknar en vanlig kamin, men har en inbyggd fläkt för att sprida värmen i rummet. Därför får man störst effekt om man har öppen planlösning. I kombination med en värmepump kan man täcka hela husets behov av uppvärmning, även på vintern. Har man ingen skorsten i huset måste man dock bygga en sådan.